Get Adobe Flash player

Spoelwormen

Spoelwormen behoren tot de groep endoparasieten. Dit betekent dat ze in het lichaam van hun gastheer leven. Spoelwormen zijn lange wormen die in de dunne darm van een kat leven. Volwassen spoelwormen kunnen tot wel 15 cm lang worden. Een spoelworm produceert ongeveer 200.000 eieren per dag, deze worden met de ontlasting uitgescheiden. De eitjes zijn pas besmettelijk als ze zich ontwikkeld hebben tot larven, dit is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur hoe eerder de eitjes uit zullen komen. De eitjes kunnen echter jaren lang overleven en alsnog uitkomen, ondanks extreme kou en agressieve ontsmettingsmiddelen. De eitjes zijn alleen besmettelijk als er zich een larve in ontwikkeld heeft.

Vaak wordt een kitten in de baarmoeder al via de moeder besmet met een spoelworminfectie. Daarnaast verloopt de meeste infectie door het opnemen van besmettelijke eitjes via de bek van het dier.

Als het dier een besmet eitje binnen heeft gekregen gaat het proces in werking. Als het eitje eenmaal in de darm is aangekomen verlaat de larve het ei. Ze vestigen zich echter niet gelijk in de dunne darm, maar gaan eerst een wereldreis maken door het lichaam heen. Het kan zijn dat ze ergens in het lichaam in ruststadium aanwezig blijven en zich op een later tijdstip gaan ontwikkelen.

Ook mensen kunnen met de spoelworminfectie besmet raken. De meeste spoelwormeieren bevinden zich in zandbakken en tuinen, de plekken waar dieren veelal hun behoefte doen. Vooral kinderen lopen hierbij een groot risico besmet te raken.

Symptomen

Vaak merkt de eigenaar pas dat de kat geïnfecteerd is doordat hij de wormen terug vind in de ontlasting. Het kan ook zijn dat de wormen worden uitgebraakt. Deze wormen zien er uit als een stukje spaghetti. De spoelworminfectie kan wel degelijk schade toebrengen aan het lichaam van uw kat, zonder dat u het merkt. Bijvoorbeeld groeivertragingen bij jonge katten, veelvuldig hoesten (passerende larven in de longen) en verstoppingen in de darm, waardoor in het ergste geval de darm kan gaan scheuren en de dood erop volgt.

Behandeling

Kittens dienen standaard ontwormt te worden op de leeftijd van 4, 6, 8 en 10 weken en met 4 en 6 maanden. Volwassen katten dienen elk half jaar te worden ontwormd.